GOLD

  *02.10.2009

otec: FILIPE BONIMO

matka: DANAE PRINCESS MORAVIA EDEN

 

(  2x BH fena )

 

Ivory, Izzy

 

Ivory

 

Izzy

Ivory