GOLD

* 14.03.2012

otec: FILIPE Bonimo

matka: URŠULA Fraking

 (1 BH fenka)

ROZINKA

ZADANÁ

Rozinka 1 rok

Rozinka Gold Fraking 111 521 111 1 F